Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Yazılım & Donanım (Page 37)

5 dev bu projede buluştu

Teknoloji devleri, Samsung, SanDisk, Sony, Toshiba ve Panasonic, SD ve çe?itli depolama cihazlar? gibi kartlar?nda kullan?m için yeni bir güvenlik teknolojisi üzerinde çal???yor. Bu sayede belleklerin uzun süreli korunmas? hedefleniyor. ‘Yeni Nesil Güvenli Bellek’ ad? alt?nda toplanan 5 ?irket, ak?ll? telefon ve tablet gibi üst düzey uygulamalarda kullan?lan SD kartlar için güvenli?in sa?lanmas? ve tan?t?m? […]

Windows 8’lerin isimleri…

Windows 8’lerin isimleri ne olacak? Home, Starter ve Ultimate sürümleri tarih mi oluyor? ??te Windows 8’in beklenen sürümleri… HP’nin sitesinde “yanl??l?kla” yer alan bir belgede yeni Windows 8’in Windows 8 Edition, Enterprise (Kurumsal) ve Professional sürümlerinin 32 ve 64 bit seçenekleriyle sat??a sunulaca?? yaz?yordu. Asl?nda belgelerde, Microsoft’un kaç farkl? Windows 8 sürümü yay?nlayaca?? m? yoksa […]

\

Super AMOLED Samsung Galaxy 7.7

Samsung’u yeni tabletlerinden biri olan Samsung Galaxy 7.7’nin IFA 2011 etkinli?inde tan?t?lmas? bekleniyordu ve tablet al?nan haberlere göre IFA 2011’de kendini gösterecek. Samsung’un yeni Android tableti 7.7 inç geni?li?inde bir ekran sunuyor. Ayr?ca tablet yeni ekran? üzerinde 1280 x 800 piksel çözünürlük kalitesi içeriyor. Bunun yan?nda 1.4 GHz h?z?nda bir i?lemci bulunduran model, 7.89 mm […]

\

iPad 2 Vodafone ile artık Türkiyede

Vodafone, iPad 2 + WI-FI + 3G modellerini ayr?cal?kl? tarifeler ile Türkiye’ye getirdi. Dünya pazar?nda büyük bir söz sahibi olan Vodafone, kullan?c?lar?na bir yenilik daha yapt? ve Apple’?n son üretti?i tableti olan iPad 2’leri Türkiye’ye getirdi. iPhone 4’ün ard?ndan iPad 2 modellerine de el atan Vodafone, de?i?ik paketler halinde modelleri kullan?c?lara sunacak.

\

Android için Parking Frenzy

Games2win.com’un geli?tirdi?i Parking Frenzy adl? oyunda önünüze gelen canavarlar? kesiyorsunuz. Gibi bir ?ey demeyece?iz tabii ki. Gayet monoton bir ?ekilde araba parkediyorsunuz. 27/02/2012 09:28 Angry Birds tarz? inceledi?imiz bir çok oyundan sonra farkl? bir soluk getirmek için bir park etme oyunu seçtik. Parking Frenzy’de günlük hayat?n monoton anlar?ndan biri olan araba parketme i?lemini yap?yoruz. Ama […]

En Küçük 128GB NAND Flash Çipi Geliştirildi

Bellek yongalar? ve flash bellekler dendi?inde ak?llara gelen ilk firmalardan olan SanDisk, dünyan?n en küçük 128GB NAND flash bellek çipini geli?tirdi?ini duyurdu. 29/02/2012 08:00 SanDisk, dünyan?n en küçük 128GB NAND flash bellek yongas?n? geli?tirdi?ini ve üretimine ba?lad???n? aç?klad?. Yeni bellek yongas?, 128GB’l?k veriyi, bir bozuk paran?n kaplad???ndan daha küçük bir alan olan 170 mm2’lik tek […]

Sayfa 37 / 37« Ilk‹ Önceki353637