Ana sayfa » Yazar arşivi editor (Page 14)

\ \

Samsung Galaxy S7 Özellikleri

SAMSUNG GALAXY S7 ÖZELL?KLER? Yeni piyasaya sürülen Samsung marka Galaxy s7 oldukça fazla donan?ma sahip. Samsung merakla beklenen Galaxy S7 yi ?ubat ay?nda tan?tt? ve tan?t?l?m?n yap?lmas? ile birlikte çok fazla be?eni kazand?. Samsung galaxy s7 özellikleri bak?m?ndan oldukça kapsaml?. Gel gelelim bu özelliklerden teknik k?sma. Samsung Galaxy S7 Teknik Özellikleri; Samsung galaxy S7 özellikleri; […]

\ \

Samsung Galaxy S7 Apple İphone 6S Karşılaştırması

Apple & Samsung Kar??la?t?rmas? Apple ve Samsung aras?ndaki dev rekabet büyümeye devam ediyor. Bu kez, Samsung Galaxy S7, Apple ise iPhone 6s ile piyasaya ç?k?yor. ?ki dev markan?n ürünleri aras?nda karars?z kalan mü?teriler için Samsung Galaxy S7 iPhone 6s kar??la?t?rmas? yap?l?yor. Tasar?mlar? Birbirinden Farkl? Samsung Galaxy S7 iPhone 6s kar??la?t?rmas? yap?ld???na, ilk olarak tasar?mlar?n?n farkl? […]

\ \

Macbook Kısayolları

Windows bilgisayarlar için tasarlanm?? bir klavyede Option yerine Alt tu?u, Command yerine de Windows logo tu?u kullan?l?r. Baz? Macbook k?sayollar? ses, ekran parlakl??? ve di?er i?levler için klavyenin en üst sat?r?nda bulunan kendine özgü özel tu?lar kullan?larak i?lemler gerçekle?tirilir. YAYGIN KULLANILAN KISAYOLLARI Command-X Kes, seçili ö?eyi kald?r?r ve panoya kopyalar. Command-C Kopyala, seçili ö?eyi Panoya […]

\ \ \

Siri Mac’e Ne Zaman Gelecek?

Apple ilk olarak Iphone 4S modeli ile Siri uygulamas?n? görücüye ç?karm??t?. Bu uygulama hemen hemen herkes taraf?ndan fazlas? ile ilgi gördü ve sevildi. Özellikle uygulaman?n Türkçe olmas? herkesi oldukça sevindirdi. Siri her ne kadar amac? d???nda kullan?lsa da insanlar? bir ?ekilde e?lendirmeyi ba?arm?? durumdad?r. Siri Mac’e ne zaman gelecek? Sorusu art?k s?kça sorulmaktad?r. S?R? NED?R? […]

\ \ \

LG G5 Ne Zaman Çıkacak? Özellikleri ve Fiyatı

LG G5 ?UBAT’TA TEKNOLOJ? TUTKUNLARININ BE?EN?S?NE ÇIKIYOR LG markas?n?n çok iyi bir ç?k?? yakalad??? G serisi serüvenine bir yeni model olan G5 Serisi tan?t?lmaya ba?lanacak. G 1,G2 G3 modellerinden sonra G4 modelinde beklenenden yüksek bir sat?? yakalayan LG markas?n?n yeni cihaz?n? teknoloji ile yak?ndan ilgilenen ki?iler büyük bir heyecanla bekliyor. ?imdi ise herkes lg g5 […]

\ \ \

Samsung Note 6 Ne Zaman Çıkıyor?

Samsung Note 6 Merakla ve Heyecanla Bekleniyor Samsung firmas? note serisi ile ciddi bir ba?ar? elde etti. Note uzun y?llard?r merakla sat?n al?nan ve çok tercih edilen bir serinin üyesi. Note 6 ise merakla bekleniyor. Samsung, ileri teknoloji ile tasarlanan ürüne ?imdiden Türkiye pazar?nda mü?teri buldu. Peki, Samsung Note 6 Ne Zaman Ç?k?yor? Samsung galaxy […]

\ \ \

Iphone 7 Çıkış Tarihi Ve Özellikleri

Gün geçmiyor ki iPhone 7 hakk?nda yeni iddialar ortaya at?lmas?n. Peki, son haberler ne diyor? Gelin iPhone ç?k?? tarihi ve özellikleri inceleyelim. iPhone 7 Hakk?ndaki Beklentiler iPhone kullan?c?lar? merakla iPhone 7’yi bekliyor. Özelikleri, yap?lan yenilikler, fiyat? merak konusu. iPhone 7 ile ilgili beklentilerden en büyü?ü ise iPhone 7’nin 2016’n?n eylül ay?nda modelin resmen ilan edilmesi. […]

Sayfa 14 / 14« Ilk‹ Önceki121314