Facebook, farkı açıyor

src=”https://www.teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”450″ height=”278″ class=”alignnone size-full wp-image-5144″ />

Sosyal medya ak?m?n? ba?latan, ba?latt??? günden itibaren liderli?ini de sürdüren Facebook art?k arkas?ndaki sitelerle aras?nda olan fark? iyiden iyiye açmaya ba?lad?. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Google+ aras?nda yap?lan bir ara?t?rmada hepsinin günlük, haftal?k ve en son tercih olarak aktif kullan?c? say?lar? ortaya ç?kar?ld?. Facebook günlük ziyaretçi konusunda büyük geli?me kaydetmi? gibi görünüyor.

Taht? kimseye kapt?rmayan Facebook, %56’l?k aktif üyesi ile günlük ziyaretçi say?s?nda neredeyse bir rekora imza at?yor. Haftal?k ziyaretçi say?s?nda ise %95’lik bir orana sahip olan Facebook’tan sonra Twitter, Youtube, Instagram ve Google+ s?ray? takip ediyor.

?nternet kullan?c?lar?n durmaks?z?n devam eden art???, ak?ll? telefon sahiplerindeki say?n?n artmas? ile ve internete kolay eri?im ile paralel olarak aç?klanabilir. Bakal?m önümüzdeki aylarda Twitter, Facebook’u taht?ndan edebilecek mi?

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş