iPhone sahiplerine extra 1GB

iPhone sahiplerine extra 1GB, bulut depolama servislerinin yayg?nla?mas?, CD, DVD ve USB Bellek gibi veri depolama araçlar?n?n kullan?m? büyük ölçüde etkiledi. Ancak bulut depolama servisleri kullan?c?lar?na ücretsiz standart tarifeleri ile 1 GB veya 2 GB gibi az bir depolama alan? sunuyor.

Bulut depolama devi Dropbox da standart üyelerine 2 GB veri depolama alan? sunuyor. Peki, Dropbox’taki üyeli?inize ekstradan ücretsiz olarak 1 GB ek alan eklemek istiyorsan?z, bir iOS cihaza sahip olman?z gerekiyor.

iOS’in mail uygulamas?na alternatif olarak geli?tirilen ve daha sonra Dropbox taraf?ndan sat?n al?nan Mailbox uygulamas? sayesinde hesab?n?za ekstradan 1 GB yer ekleyebilirsiniz. Bunun için önce iOS cihaz?n?za Mailbox uygulamas?n? kurman?z gerekiyor.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş