Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Genel

Honor’dan Gürültüyü Engelleyen Kulaklık

Teknoloji devi şirketler tüketicileri için gün geçmiyor ki yeni bir ürün sunsunlar. Teknoloji segmentinde önde gelen üreticilerden Honor gürültü engelleme teknolojisiyle ürettiği yeni modeli Honor Magic Earburs’u geçtiğimiz günlerde Barselona’da tanıttı. Gürültülü ortamları sevmeyenlerin, günün karmaşasından uzak durmak isteyenlerin ve sporcuların Magic Earbus’a yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yeni Honor Magic Earbus’un özellikleri Gürültü problemine son […]

Galaxy M Serisi Kamerası İle Çok Konuşulacak!

Samsung’un geçtiğimiz haftalarda onayladığı Galaxy M serisi için ilk reklam bugünlerde yayınlandı. Samsung reklamında yayımlanan, kullanıcılara sunulacak olan ultra geniş açılı kamera işlevine sahip Galaxy M modeli piyasaya sürüldü! Bir süredir ön bilgileri sızdırılmış olan Samsung Galaxy M serisi, heyecan verici olayları yaşatmaya devam ediyor. Tanıtım videosunda Samsung, M20 ve M30 modellerinde bulunacak ultra geniş […]

2019’da Dünyayı Neler Bekliyor

Teknolojik olarak birçok yeni fikrin sınanabilir ve uygulanabilir olduğu bir dünyaya adım atıyoruz. Teknoloji insanlara artık çok daha fazlasını sunmaya hazırlanıyor. 2019 teknoloji trendleri hayatımızı daha çok etkileyen konular olacak. Teknoloji insanlara yeni duyular sunacak. Dokunma, tat alma, işitme, görme, koku alma duyularımızdan daha ötesine gideceğiz. Çok daha küçük uyduların devreye girmesi de hayatımızı değiştirecek […]

Çin’in Genetik Çalışmaları Bilim Dünyasını Sarstı

Shenzhen’deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bebeklerin genetiklerinin değiştirilmesi çalışmaları bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Bilim insanları genetiği değiştirilmiş bebek çalışması iddiasına şüpheyle yaklaşıyor. Eğer genlerin içinden istenmeyen DNA’lar çıkartılabilirse dünya tamamen değişebilir. Çinli araştırmacı Jiankui yakın bir zamanda doğan ikiz kız bebeklerin genetiğini değiştirdiklerini açıkladı. Bilim henüz bu çalışmalar için yeterli değil. Ancak […]

Yapay Zeka İle İlgili Söylentiler Ne Kadar Doğru

?u an için orta düzeyde tart???rsa bile ilerleyen zamanlarda belki de ana gündem maddelerinden bir tanesi olarak görülen Yapay Zeka konusu, maalesef ki baz? ki?iler taraf?ndan insanl???n sonunu getirecek proje olarak görülürken; baz? ki?iler taraf?ndan da i?lerimizi oldukça kolayla?t?racak bir f?rsat olarak ifade edilmektedir. Ancak yapay zeka ile ilgili ortaya at?lan tüm bu a??r? fikirlerin […]

Endüstri 4.0 Hakkında Ne Biliyoruz ?

Almanya’n?n endüstri 4.0 konusunda öncü olma iste?i ile birlikte iyiden iyiye ortaya ç?kan endüstri 4.0 devrimi, art?k tüm dünya ülkeleri taraf?ndan kabullenilmi?  . Almanya’n?n her ne kadar bu konuda çok ileri bir seviyeye ula?t??? bilinse de, birçok Dünya ülkesinin Almanya’n?n ula?t??? bu seviyeye yakla?maya çal??t??? da görülen ve hak verilen bir çaba. Ancak Almanya’n?n 4.0 […]

İnsanlığı Kurtaracak Güneş Enerjisi Çözümleri

Yap?lan birçok çevreci ara?t?rmaya göre dünyan?n hiçbir ?ekilde fosil at?klara tahammülü kalmad?. Bunu ortaya koyan en önemli kan?tlardan bir tanesi de ozon tabakas?n?n art?k iyiden iyiye delinmi? olmas? ile ilgilidir. Güne? enerjisi çözümleri sayesinde nükleer enerji ve do?algaz gibi tüm enerji çe?itleri bir kenara at?labilecek. Böylece Dünya üzerinde yaln?zca Almanya’ya vuran ???kla dahi tüm dünyal […]

Bitcoin Gerçekten Dünyanın En Büyük İcadı Olabilir Mi ?

Dünyan?n en spekülatif araçlar?ndan bir tanesi olarak bilinen para birimleri üzerinde, maalesef ki birbirinden farkl? birçok etken yüksek oranda etki yarat?r. Büyük bir devletin Merkez Bankas?’n?n faiz art?rmas? veya o an için; enflasyon, i?sizlik gibi rakamlar?n aç?klanmas? ile birlikte para birimlerinde çok büyük bir de?i?im meydana gelir. Bu de?i?im ile birlikte milyonlarca ki?i büyük kay?plar […]

Porsche Ve Tesla Arasındaki Rekabet İyice Kızışıyor

Dünyan?n en iyi ve en pahal? arabalar? üretmesi ile bilinen Porsche, benzinli olmas? nedeniyle Tesla kar??s?nda bir miktar rekabet etmekte zorlan?yor. Tesla’n?n hem konforlu hem de üst düzey bir teknolojik kullan?m sunmas? nedeniyle, Porsche kar??s?nda ço?u zaman üstünlük kurdu?u bilinse bile; yine de rekabetin k?zg?n oldu?unu söylemek mümkün. Porsche her y?l yakla??k olarak %8 lik […]

Litecoin Kurucusu Parasını Sattığına Pişman

Litecoin’i bulan ki?i olan Charlie Lee Youtube’de bir kanala yapm?? oldu?u aç?klamada çok pi?man oldu?unu dile getirdi. Güncel fiyat? 150 Dolar seviyelerinde seyreden para birimi için, 2017 Aral?k ay?nda satmas?ndan üzüntü duydu?unu belirtti. Onlarca ülkede geçerli olan birimi üretebilir veya borsadaki fiyatlar? üzerinden sat?n alabilirsiniz. Harici belleklerde veya telefonda bulundurularak, al?m sat?m i?lemleri, al??veri?ler LTC […]