• 3 Haziran, Apple Açılış Konuşması Zamanı

  Çarşamba günü Apple, Dünya Genelindeki Geliştiriciler Konferansında yıllık açılış konuşmaları için medya üyelerine davetiye gönderdi. Sunum 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da California, San Jose’ deki...

 • 2015 Etohum San Francisco Konferansı

  Etohum’un üçüncü kez düzenledi?i San Francisco Konferans?, Türkiye’den ç?kan giri?imlerin dünyaya aç?lmas?n? h?zland?ran önemli bir etkinlik olarak her y?l daha büyük bir kat?l?mc? kitlesini bir...

 • Erdoğan’dan 4G açıklaması

  Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, geride b?rakt???m?z ak?am Ankara’da düzenlenen Türk Telekom’un kurulu? y?l dönümü etkinli?ine kat?l?m gösterdi. Türk Telekom bu sene kurulu?unun 175. y?l dönümünü...

 • TRT, 4K yayına geçiyor

  Ülkemizin önde gelen dijital platform yay?nc?lar?ndan Türksat, TRT ile yeni bir anla?ma yapt?. Geçti?imiz gün düzenlenen ve Türksat’?n, TRT’yle birlikte Vestel’in de kat?l?m gösterdi?i etkinlikte...

 • PS4 rekor kırmaya devam ediyor

  2 sene önce sat??a sunulan ve rekorlar k?rmay? ba?aran PlayStation 4 halen deliler gibi satmaya devam ediyor. Jpaon üreticisi Sony taraf?ndan geli?tirilen yeni nesil PlayStation’a...

 • Tim Cook ne kadar maaş alıyor?

  Dünyan?n en büyük ?irketi denince akla ilk gelen isimlerden biri kesinlikle Apple olacakt?r. Geride b?rakt???m?z hafta Facebook çal??anlar?n?n maa?lar?n?n aç?klanmas?n?n ard?ndan beklentiler di?er firmalara da...

 • Sony, Kanada’dan çekiliyor

  Son zamanlarda zarar etmeye ba?layan Sony, daha önce yapt??? aç?klamalarda zaman içinde televizyon piyasas?ndan çekilece?ini aç?klam??t?. Vaio laptop serisini de elinden ç?kararak sadece mobile yönelme...