Philips müzik bombaları

Philips müzik bombalar?, Philips, el bombas?n? and?ran tasar?m?yla dikkat çeken SBT30 isimli hoparlörünü Türkiye’de sat??a sundu. Bluetooth sayesinde mobil cihazlarla ba?lant? kuran hoparlör, bünyesinde bar?nd?rd??? ?arj edilebilir pil ile 8 saate kadar kullan?m imkan? sunuyor. Kemere veya çantaya klips yard?m?yla kolayca tak?labilen hoparlör, minik boyutlar?na ra?men yüksek ses verebilme özelli?ine sahip.

Philips SBT30 Dahili ?arj edilebilir pilini micro-USB ile ?arj edebilece?iniz hoparlörde 3,5 mm kulakl?k giri?i de mevcut. 67 x 82 x 65 mm boyut ölçülerindeki ve 138 gram a??rl???ndaki hoparlör, sahip oldu?u dahili mikrofon sayesinde eller serbest telefon görü?mesi yapabilmenize imkan tan?yor. 2 Watt’l?k ç?k?? gücü bulunan ve siyah, pembe, mavi renk seçenekleri ile gelen hoparlörün Türkiye’deki sat?? fiyat? 109,90 TL.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş