Sony MDR-ZX750BN Kulaklıklar

sony_MDR-ZX750BN

Kulakl?k ve ses sistemlerinin öncü isimlerinden biri olan Sony, yeni kulakl???n? sat??a sundu. Kablosuz olarak çal??an kulakl?k uzun süreli kullan?m sunarken Bluetooth™ ve gürültü engelleme özelliklerine sahip. Bu da d?? seslerden rahats?z olman?z? ve kablonun bir yerlere tak?lmas?n? önlüyor. Dijital Ekolayzer ve Vuru? Tepki Kontrol (Beat Response Control) teknolojilerine de sahip olan Sony MDR-ZC750BN, sizlere çok farkl? bir müzik keyfi ya?atacak gibi.

Ortamdaki sesleri al?p bunlar? “Gürültü Kar??t?” bir ses dalgas? ile engellemek için bir çift mikrofon kullanan kulakl?klar, ofislerdeki ya da uçak motoru ve tren gibi araçlardaki dü?ük frekansl? gürültüleri engelleyerek, kullan?c?lar?na sadece istedikleri müzi?i dinleyerek gev?eme olana?? sa?l?yor.

Kablosuz dinleme özgürlü?ünün sunan kulakl?klar, s?rt çantas?nda rahat ?ekilde saklanabilmesi için döndürülebilme özelli?ine de sahip. MDR-ZX750BN’nin bask?y? hafifleten kulak yast?klar? ise kullan?c?lar?na, uzun yolculuklarda müzi?in daha konforlu bir ?ekilde e?lik etmesini sa?l?yor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri olan MDR-ZX750BN kulakl?klar Nisan ay?ndan itibaren temin edilebiliyor.
Teknik Özellik Tablosu

 

Model MDR-ZX750BN
Tip Kapal?, Dinamik
Sürücü Birimi 40mm
Frekans tepkisi1 8 Hz – 22,000 Hz
Maksimum Giri? 1 100 mW
Empedance NC ON: 23 ? (1 kHz)
NC OFF: 50 ? (1 kHz)
Ses Bas?nc? Hassasiyeti
1
NC ON: 102 dB/mW
NC OFF: 101 dB/mW
?arj Süresi Yakla??k. USB üzerinden 2.5 saat
Kullan?m Süresi Kutu içerisinden ç?kan ba?lant? kablosu kullan?m? s?ras?nda
Maks. 24 saat (NC AÇIK)

BLUTOOTH cihaz? ba?l? oldu?u zamanMüzik oynatma süres: Maks. 13 saat (NC AÇIK), Maks. 19 saat (NC KAPALI)
?leti?im süresi: Maks. 10 saat (NC AÇIK), Maks. 12 saat (NC KAPALI)
Bekleme süresi: Maks. 26 saat (NC AÇIK), Maks. 150 ssat (NC Kapal?)

Not: Kullan?m süreleri kodek ve kullan?m durumlar?na göre dü?ebilir

A??rl?k Yakla??k. 230g

 

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş