Twitter’a Erişim Yasaklandı

Twitter’a Eri?im Yasakland?, Dünyan?n en önemli sosyal payla??m platformlar?ndan olan mikroblog sitesi Twitter’a eri?im bu ak?am saatlerinde engellendi. Sayfaya Türkiye’deki internet servis sa?lay?c?lardan girmeye çal??an kullan?c?lar birkaç farkl? mahkemeden al?d?r?lm?? eri?im engelleme kararlar?n? okumakla yetindiler.

Eri?im engellemede dikkat çeken ?ey dört farkl? mahkemeden tedbir karar? ç?km?? olmas? ve bunlar?n uygulamaya konulmas?. Kararlar 3 ?ubat, 4 Mart, 18 Mart ve 20 Mart tarihlerine ait görünüyor.

Twitter’a eri?im ?u an birçok servis sa?lay?c?da engellenmi?, di?erlerinde de 24 saat içinde engellemelere ba?lanm?? olmas? bekleniyor. Bu engeli a?man?n yolu ise çok basit: DNS de?i?tirmek. Bunun yan?nda VPN hizmeti kullananlar da bu eri?im engellemeden etkilenmeden Twitter’a eri?ebiliyor.
twitter-erisim-yasagi

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş