Huawei son y?llarda ç?kard??? telefon modelleri ile ad?ndan s?kça söz ettirmektedir. Cihazlar?nda Android i?letim sistemini kullanan Huawei’nin son ç?kan modelleri ise P20 ismi ile sat??a sunuluyor.

Huawei P20 serisi toplamda 3 telefondan olu?uyor. Bunlardan ilki ise Huawei P20 Lite. Bu cihaz serinin en uygun fiyatl? modeli olarak kar??m?za ç?k?yor. Ancak sa?lad??? özelliklerle fiyat & performans ili?kisi aç?s?ndan piyasadaki en ba?ar?l? telefonlardan biri oldu?u yorumlar? yap?l?yor.

Serinin ikinci telefonu ise P20 olarak sat??a sunuluyor. Bu cihaz da P20’den bir t?k daha pahal? ve özellikleri ve tasar?m? aç?s?ndan P20 ile aras?nda çok fark bulunmad???n? söyleyebiliriz. Ayn? ?ekilde cihaz?n özellikleri de oldukça güzel, üstelik tüm P20 serisi gibi tasar?m aç?s?ndan da be?eni toplamay? ba?ar?yor.

Son olarak biraz pahal? da olsa görenlerin almaktan geri kalamad??? Huawei P20 Pro modelinden bahsedelim. Bu modeli isle iPhone X gibi piyasadaki en popüler cihazlara kafa tutan Huawei, k?sa sürede büyük ba?ar? toplamay? ba?ar?yor. Telefonun özellikle de kamera performans?, ak?ll? telefon sektöründeki en ba?ar?l? kamera olarak görülüyor.


0 Yorumlar