Uzay

Uzay Haberleri kategorimizde en son yaşanan uzay gelişmeleri ile birlikte geçmişten bugüne bir çok içeriğe ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri kaçırmamak için sık sık sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 • Spacex’in Crew Dragon’u Uzayda

  Elon Musk’ın ilk başta kendi kişisel merakı ile başlatmış olduğu uzay macerasını Crew Dragon kapsülünü uzaya göndererek ilgileri üstüne çekmişti. Elon Musk ABD’nin uzay konusundaki...

 • Uzaydaki Değişimler Artık Çin’in Gözleminde

  Son dönemlerde dünya üzerindeki okyanuslarda meydana gelen çok ciddi de?i?imler; Çin devletinin gözünden kaçmad?. Bu nedenle uzaya okyanus gözlem f?rlatma karar? alan Çin, okyanuslar?n mevcut...

 • NASA Yağmur Yağdırabilecek!

  NASA, üstün teknolojik uygulamalar?na devam ediyor. NASA’n?n yeni uzay program?nda ise yapay bulut çal??malar? var! Birçok insan? ?a??rtan yeni çal??malarda ba?ar?ya ula??lma ihtimali ise oldukça...

 • Çin Ay’a Koloni Kuruyor

  Ara?t?rmac?lar Ay’a kurulmas? planlanan insanl? üs için çal??malara ba?lad?. Bütün bu çal??malardan en dikkat çeken proje ise; Çin’in Ay’a kurmak istedi?in üs plan?d?r. Bu proje...

 • Japon otellerde artık robotlar çalışacak

  Teknoloji denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Japonya, yine bir ilkle kar??m?za ç?k?yor. Bu vakte dek üretti?i teknolojileri kendinden çok dünyaya kulland?ran Japonya, art?k...

 • Uçaklarda telefonlara özgürlük geliyor

  Bu vakte dek büyük ihtimalle en az bir kere uçak seyahati yapm??s?n?zd?r ve haliyle uçaklardaki cep telefonunu kapal? tutma zorunlulu?u hakk?nda da bilgi sahibisinizdir. Bu...

 • Namaz kılan robot

  Teknoloji ve insanl?k o kadar geli?iyor ki her geli?meyi sizlere aktarmakta zorluk çekti?imizi söyleyebiliriz. ?imdi de ?ran’da bir ö?retmen dünyan?n ilk namaz kulan robotunu geli?tirdi....

 • Google, uzaya çıkan asansör yapıyor

  Motorola’y? satt?ktan sonra ba?ka sektörlerde çal??malara ba?layaca??n?n sinyalini veren Google, bu ba?ka sektörün de ilk ipucunu bizlere sundu. Dünyan?n en büyük uçak hangar?n? uzun bir...