• Spacex’in Crew Dragon’u Uzayda

  Elon Musk’ın ilk başta kendi kişisel merakı ile başlatmış olduğu uzay macerasını Crew Dragon kapsülünü uzaya göndererek ilgileri üstüne çekmişti. Elon Musk ABD’nin uzay konusundaki...

 • NASA Yağmur Yağdırabilecek!

  NASA, üstün teknolojik uygulamalar?na devam ediyor. NASA’n?n yeni uzay program?nda ise yapay bulut çal??malar? var! Birçok insan? ?a??rtan yeni çal??malarda ba?ar?ya ula??lma ihtimali ise oldukça...

 • Çin Ay’a Koloni Kuruyor

  Ara?t?rmac?lar Ay’a kurulmas? planlanan insanl? üs için çal??malara ba?lad?. Bütün bu çal??malardan en dikkat çeken proje ise; Çin’in Ay’a kurmak istedi?in üs plan?d?r. Bu proje...

 • Namaz kılan robot

  Teknoloji ve insanl?k o kadar geli?iyor ki her geli?meyi sizlere aktarmakta zorluk çekti?imizi söyleyebiliriz. ?imdi de ?ran’da bir ö?retmen dünyan?n ilk namaz kulan robotunu geli?tirdi....

 • Google, uzaya çıkan asansör yapıyor

  Motorola’y? satt?ktan sonra ba?ka sektörlerde çal??malara ba?layaca??n?n sinyalini veren Google, bu ba?ka sektörün de ilk ipucunu bizlere sundu. Dünyan?n en büyük uçak hangar?n? uzun bir...