Samsung Note 6 Merakla ve Heyecanla Bekleniyor

Samsung firmas? note serisi ile ciddi bir ba?ar? elde etti. Note uzun y?llard?r merakla sat?n al?nan ve çok tercih edilen bir serinin üyesi. Note 6 ise merakla bekleniyor. Samsung, ileri teknoloji ile tasarlanan ürüne ?imdiden Türkiye pazar?nda mü?teri buldu.

Peki, Samsung Note 6 Ne Zaman Ç?k?yor?

Samsung galaxy note 6 cihaz?n?n ç?k?? tarihi ise 2016 y?l?n?n Aral?k ay? olarak planlan?yor. Türkiye için herhangi bir haber yay?nlamayan Samsung firmas?n?n ?ngilizce kaynaklar?nda tahminen 2016 Aral?k ay?na i?aretler mevcut. Böylece samsung ne zaman ç?k?yor sorusunun cevab?n? merak edenler için küçük bir tüyo verilmi? gibi görünüyor.

Tarih net olmasa bile samsung note 6 ne zaman ç?k?yor sorusunun yan?t? olarak i?aret edilen aral?k 2016, note serisinin takipçileri taraf?ndan geç bir tarih olarak nitelendirilirken, zaten 2015 y?l?nda note 5in sürümünün yap?lm?? olmas? sebebiyle tarihin çokta geç olmad??? bir di?er ifade. Gerçekten de samsung serilerini pazara oldukça h?zl? sürüyor.


0 Yorumlar