128GB SanDisk microSDXC Duyuruldu, SanDisk, 128GB depolama kapasitesine sahip ilk microSDXC modelini duyurdu. Ak?ll? telefonlar?n olmazsa olmazlar?ndan microSD kartlarda böylelikle kapasite konusunda sansasyonel bir geli?me ya?and?. Depolama ürünleri pazar?n?n en iddial? markalar?ndan SanDisk’in yeni haf?za kart?, ayn? zamanda dünyan?n en yüksek depolama kapasitesine sahip microSDXC’si özelli?ine sahip oldu.

Yeni nesil ak?ll? telefonlar?n 4K video kayd?, yüksek depolama alan? gerektiren uygulamalarla birlikte kullan?m?na ba?lanmas? sonucunda do?an daha fazla haf?za kavram?na böylelikle beklenen yan?t verilmi? oldu. ?spanya’daki Mobile World Congress 2014 etkinli?i kapsam?nda duyurusu gerçekle?en haf?za kart?na dair ilk detaylar da payla??ld?.

Aç?klanan bilgiye göre SanDisk, 128GB’l?k haf?za kart?n? 15 adet bellek zar?n?n dikey y???nlama yöntemi ile kulland?. Kendi geli?tirdi?i teknoloji ile birlikte microSDXC’lere yeni bir soluk getiren SanDisk’in yeni modeli ile örne?in 20 saate yak?n Full HD video kayd? depolanabiliyor.


0 Yorumlar