Microsoft’un geli?tirdi?i yeni bir bilgisayar test ve derecelendirme yaz?l?m? olan 3DMark’?n Windows 8 versiyonu geçti?imiz gün resmi olarak tan?t?ld?. Basic versiyonunun internetten ücretsiz olarak indirilebilir oldu?u program? Advanced versiyonunu 24.99 dolar kar??l???nda sat?n alabilirsiniz.

Ayr?ca 3DMark yak?n bir zamanda Windows RT, iOS ve Android için de sat??a sunulacak. Bu da demek oluyor ki program art?k sadece notebook ve masaüstü bilgisayarlar? de?il, tablet ve ak?ll? telefonlar? da test edip puan verecek. E?er MSI’lardan bir tanesini sat?n al?rsan?z 24.99 dolar ödemeden program? ücretsiz olarak elde edebileceksiniz. GPU ve CPU tabanl? test yapan yaz?l?m bilgisayarlar?n?z oldukça kasacak gibi gözüküyor. A?a??daki linkten 3DMark’? indirebilirsiniz.

3D Mark Download


0 Yorumlar