src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/beta_bot.jpg” alt=”beta_bot” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3128″ />

Son zamanlarda bilgisayarlardaki say?s?n? art?ran öyle bir virüs ke?fedildi ki, bunun için al?nabilecek pek de fazla önlem bulunmuyor. Sisteminizde çok iyi bir antivirüs program?n?n kurulu olup olmamas? önemli de?il, zaten beta bot da bunun olmas?n? istiyor ve bilgisayar?n?za girdi?i anda sizde kurulu olan antivirüsü devre d??? hale getiriyor. Beta bot adl? virüs kendi sisteminde tan?d??? 30 tane antivirüs program?n?n tüm özelliklerini devre d??? b?rak?yor ve ana sisteme bir uyar? gönderiyor. IP üzerinden belirlenen bilgisayara bu i?lemin ard?ndan di?er virüsler giri? yapabiliyor.

Tabi bir virüsün antivirüsü kapamak için yetkilere sahip olmas? gerekiyor, bunu da siz veriyorsunuz. Peki nas?l m?? Virüs ba?ka bir k?l??a girip hasarl? bir klasörü tamir etmesi gerekti?ini belirtiyor ve bunun için sizden yönetici haklar?n? al?yor, bundan sonra ise antivirüsü devre d??? b?rak?yor ve bilgisayar? ele geçeriyor. Bu virüs tabi ki herkeste yer alm?yor, virüsü ilk geli?tiren ki?i bunun lisans?n? 500 euro gibi pahal? bir fiyata sat?yor. Siz de bu virüsü yememek için bilmedi?iniz adreslere giri? yapmamaya özen gösterin.


0 Yorumlar