src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Asus-FonePad.jpg” alt=”Asus FonePad” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3006″ />

Henüz Türkiye’de sat??a sunulmayan Asus’un yeni canavar tableti Fonepad’i sizlere tan?t?yoruz. Hem tablet hem telefon özellikleriyle kullan?labilen cihazda telefon aramas? da yapabilirsiniz. 7 inçlik ekranla sat??a sunulan ve yak?n zamdan Türkiye’de de pazara sunulmas? beklenen Asus FonePad, hem Amazon’un tableti hem de Apple’?n üstün özellik ve kompleksli cihazlar?yla büyük bir rekabet içerisinde olacak gibi gözüküyor, bunu özelliklerine bakarak söyleyebiliriz. Asus FonePad di?er Android tabletler gibi olmamay? tercih etmi?, bu yüzden NVIDIA yerine Intel i?lemci kullan?yor. Intel Atom teknolojisiyle üretilen Asus FonePad i?lemcisi 1.2 GHz gücünde performans sa?larken hemen yan?nda bir de grafik i?lemcisi bar?nd?r?yor.

Asus FonePad’de 16 GB’l?k dahili haf?za bulunuyor, telefon-tablette bulunan MicroSD deste?iyle birlikte bu alan? art?rabilirsiniz. Oldukça makul bir fiyattan yabanc? tüketicilerle bulu?an Asus FonePad fiyat? sadece 280 dolar, ancak Türkiye’ye nas?l bir fiyatla gelir bunu henüz bilmiyoruz. Tasar?m konusunda da oldukça profesyonel olan cihaz farkl? bir i?lemci kulland??? için di?er tabletlere oranla çok daha iyi bir verim sa?layabilir, ama bunu anca kulland?ktan sonra söyleyebilece?iz.


0 Yorumlar