ASUS Zenbook UX303

Zenbook serisini daha da geni?leterek tüketicilere her iste?i kar??layan cihazlar sunmaya devam eden ASUS, yeni bir modelini daha tan?tt?. i7 i?lemciye sahip olan yeni nesil dizüstü bilgisayar hem ??k tasar?m? hem de üstün teknik özellikleri ile göz doldurmay? ba?ar?yor. Ses konusunda bu cihaza daha fazla önem veren ASUS, cihaza ASUS SonicMaster ve ICEpower®, Bang & Olufsen teknolojilerini de yerle?tirmi?. ASUS Zenbook UX303 fiyat listesi henüz aç?klanm?? de?il ancak iki farkl? donan?m paketiyle sat??a sunulaca??n? belirttikten sonra a?a??da iki sistemi de aç?klad???m?z? vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

?ncelikle i?lenmi? yeni ?ekil ve ??k renk

Zenbook her zaman için ??k teknoloji yakla??m?n?n somut bir örne?i olmu?tu. ?nce ve hafif UX303 ise bu anlay??? bir ad?m ileriye ta??yor. Zarifçe zenginle?tirilen klasik Zenbook tasar?m? dahilinde, geleneksel bükülü metal e?merkezli dairesel hatlar daha pürüzsüz hale getirildi ve yeni füme renk ile süslendi. UX303, ön ucunda yaln?zca 3 mm kal?nl??a, arka bölümde ise yaln?zca 9 mm kal?nl??a sahip. Hassas bir biçimde tamamen alüminyum ile kaplanm?? UX303, jilet inceli?indeki kenarlar? ve e?imli görünümüyle hem pratik hem de çekici bir Ultrabook.

Çarp?c? bir görsel deneyim

Zenbook UX303, teknolojinin son örneklerinden olan, 13,3 inçlik QHD+PLS (plane-to-line switching) dokunmatik ekrana sahip. 3200 x 1800 piksel ve inç ba??na 275 piksel yo?unlu?u (ppi) sunan ekran çarp?c? derecede net ve canl? görüntüler sunuyor. Ekran?n özel kama?ma önleyici kaplamas? rahats?z edici yans?malar? azaltarak seyir keyfini art?r?yor. 300cd/m2 parlakl?k de?eri ve 770:1 kontrast oran?, Zenbook UX303’e her türlü ayd?nlatma ko?ulunda ola?anüstü netlik sa?l?yor. Endüstri standard?n?n iki kat? kadar daha fazla hassasiyete sahip dokunma uyar?c?lar? gezinim ve çizim için ultra seviyede tepkisellik ve kesinlik oran? yüksek dokunmatik ekran kontrolü sa?l?yor.

Performansta s?n?r yok

Ola?anüstü performans ile ??kl??? bir araya getirmesiyle ünlü Zenbook ailesinde UX303 de gelene?i bozmuyor. Cihaz?n kalbinde yer alan 4. nesil Intel Core i7’ye kadar i?lemciler ak?c? çoklu görev performans? sa?larken, masaüstü bilgisayar seviyesindeki özgül NVIDIA GeForce GT840M ekran kart?, 2 GB video RAM ile birlikte çarp?c? görüntü kalitesi sa?l?yor ve en yeni oyunlar?n ya da videolar?n talep etti?i yüksek çözünürlü?ü ak?c? bir ?ekilde i?leyebiliyor.


Müthi? sesler için ASUS SonicMaster ve AudioWizard

ASUS SonicMaster ve ICEpower®, Bang and Olufsen ses teknolojilerine sahip Zenbook UX303 üstün netlikte sesler ve derin bas tonlar? sunuyor. UX303’ün üstün ses kalitesi yüksek kaliteli 1,5 W hoparlörler, oval ses bobinleri ve büyük boy manyetolarla sa?lan?yor. Büyük titre?im bo?luklar? ve alüminyum ?asi tasar?m? da cihaz?n ola?anüstü güçlü ve tam frekansl? ses ayr?cal???n? tamamlayan ö?eler olarak öne ç?k?yor. Farkl? ses kaynaklar? farkl? ses ayarlar?na ihtiyaç duyar. UX303 ise bu ayarlar? özel AudioWizard özelli?iyle kolayca yap?yor. Müzik, film, konu?ma, oyun ve kay?t olmak üzere farkl? senaryolara uygun be? ön yap?land?rma sunan AudioWizard, kullan?c?lar?n dinledikleri içeri?e en uygun ses ayarlar?na kavu?mas?n? sa?l?yor.


ASUS Zenbook X303, iki farkl? modelde Türkiye’deki tüketicilerle bulu?acak:

·UX303LN-C4089; 13,3 inç FHD dokunmatik ekran, Intel Core i5-4210U i?lemci, 8GB 1600 Mhz RAM, 256 GB SSD, HD4000+ NVIDIA 840M 2 GB RAM Harici Ekran Kart?)

·UX303LN-DQ148H; 13,3 inç QHD+ dokunmatik ekran – 3200 x 1800, Intel Core i7-4510U, 12 GB 1600 Mhz RAM, 256 GB SSD, HD 4000+NVIDIA 840M 2GB Harici Ekran Kart?)


0 Yorumlar