src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/Beyaz-HTC-WP-8X-300×300.jpg” alt=”” title=”Beyaz HTC WP 8X” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2313″ />

Microsoft’un geli?tirdi?i Windows Phone 8 i?letim sistemini ilk kullanan firmalardan olan HTC’nin sadece bu i?letim sistemi için geli?tirdi?i ilk telefon modellerinden olan HTC WP 8X’in beyaz modeli de gözüktü. Aylar önce sat??a sunulan telefonun beyaz modeli ?u anda Kore’de sat??a sunuldu, di?er pazarlara girip girmeyece?i belli de?il.

?u anl?k sadece siyah, k?rm?z?, mavi ve sar? renklerle sat??a sunulan HTC WP 8X, beyaz renk seçene?iyle büyük ihtimal yak?n zamanda ülkemizde de sat??taki yerini alacakt?r. Tarih konusunda HTC’den hiçbir bilgi verilmezken bu yeni modele ili?kin verilen tek bilgi yukar?daki foto?raf. Yine de bundan yola ç?karak beyaz renkli HTC WP 8X’in yak?nda tüm dünyada sat??a sunulaca??n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar