Bilindi?i üzere elektrikli araçlar hakk?nda yap?lan en büyük tart??ma, araçlar?n h?z? ve kat ettikleri mesafe üzerine oluyor. Bu konuyu çözüme kavu?turmak isteyen Prototip AEDC, h?z konusunda ezber bozmaya haz?rlan?yor.

?ngiliz tasar?mc? Alex Letteriello ve ?spanyol Quimera’n?n üretti?i AEDC, 0’dan 60 mile sadece 3.2 saniyede ç?kan arac? yaratt?lar. Arac?n maksimum mesafesi ise 240 km.


0 Yorumlar