src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/facebook2.jpg” alt=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3387″ />

Yeniliklerini hiçbir ara vermeden bizlerle bulu?turan Facebook yak?n zamanda yeni bir özelli?e daha sahip olacak. Gelen bilgilere göre Facebook geli?tiricileri ?u anda yorumlara resim ekleme özelli?ini haz?rlam?? durumdalar ve yak?n zamanda sisteme entegre edecekler. Ne kadar çok da gerekli bir ?ey olarak gözükmese de bu özellik binlerce kullan?c? taraf?ndan isteniyordu. Bildi?imiz gibi bir de Facebook geçti?imiz haftalarda mesaj kutusundan da foto?raf göndermeyi eklemi?ti, daha önceden dosya olarak ekleyebiliyorduk ama ?imdi direkt foto?raf yükleyebiliyoruz.

S?zd?r?lan bilgilere göre bu özellik ilk olarak PC kullan?c?lar?na sunulacak. Mobilden Facebook’a ba?lananlar ise yorumlardaki resimleri görebilecekler ama bir süreli?ine onlar yorumlara resim ekleyemeyecekler. Daha önce URL olarak ekledi?imiz foto?raflar yorumlarda gözüküyordu, ama bu da sadece yoruma göndermek istedi?imiz foto?raf? ba?ka yere yüklememiz gerekti?i anlam?na geliyordu. Eminiz ki bu özelli?in de fazlas?yla yarar?n? görece?iz. Bakal?m Facebook yorumlara resim ekleme özelli?i bizlerle ne zaman bulu?turulacak. Dua edelim de Facebook burada da bir reklam çal??mas? içerisine girmesin…


0 Yorumlar