src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/zaman_tuneli.jpg” alt=”” title=”zaman_tuneli” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1523″ />

Facebook’un aylar önce internet hayat?m?za soktu?u ve birkaç ay sonra da zorunlu hale getirdi?i zaman tüneli uygulamas? malesef ki kalkm?yor ama içimizi biraz daha rahatlatacak bir haber geldi. Facebook’tan yap?lan aç?klamaya göre zaman tünelinin kolon tasar?m? daha kullan??l? hale getirilecek.

Peki bu nas?l olacak derseniz anlatal?m: ?u anda profiliniz ortadan ikiye bölünmü? durumda. Sa? tarafta gereksiz bölümler sol tarafta ise güncellemeleriniz bulunuyor. ??te bu bölüm art?k yar? yar?ya de?il yüzde 40 ve yüzde 60 olacak. Bu sayede daha düzenli bir profile sahip olabilece?iz. Yani eski profil sayfam?z? aramayaca??m?z? rahatl?kla dile getirebiliriz.


0 Yorumlar