HTC-Windows-Phone-8X

Android ile yetinmek isteyen üreticier aras?nda yerini alan HTC firmas?, Windows Mobile platformuyla uzun y?llard?r Microsoft ile ortak bir çal??ma içerisinde. Windows Phone modelleri ile bu gelene?ini sürdürmek istiyor.

Windows Phone 8X ve 8S modelleriyle piyasada bulunan HTC, Windows Phone 8 tabanl? ürünlerini zenginle?tirmek istiyor. ?lk hamle olarak HTC’nin Android tabanl? One SV modelinin Windows Phone’a uyarlanm?? sürümünü ç?karmas? beklenen firma, üst segmentte ise One’? temel alan yeni bir amiral gemisi üzerinde çal??t??? duyumlar aras?n da.


0 Yorumlar