src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/divi.jpg” alt=”” title=”divi” width=”300″ height=”225″ class=”alignleft size-full wp-image-12″ />Y?l?n e-giri?im ödülünü Divas Diamond ald?

Türkiye’nin önde gelen kurum ve kurulu?lar?n?n sponsorlu?unu yapt??? 1-2 Aral?k tarihlerinde gerçekle?en Dijital Ekonomi e-Ticaret Zirvesi’nde 2011 y?l?n?n e-Giri?im ödülünü Divas Diamond ald?.

Aralar?nda i? dünyas?n?n önde gelen isimlerinin bulundu?u seçkin bir jürinin de?erlendirmesi; mü?teriye yarat?lan katma de?eri, mü?teri memnuniyeti, startup ekip yap?s? ve firma organizasyonu, hizmet ve ürünün inovatif özelli?i, sat?? sonras? hizmet, güvenli ticaret, düzenli büyüme ve süreklilik planlar?na göre yap?ld?. 2 Aral?k günü aç?klanan ödülü Divas Diamond kurucular?ndan Nurettin Özdo?an ve Ertu?rul Belen’e, zirvenin sponsorlar? aras?nda yer alan GY?AD Ba?kan? ve Karoto A.?. Ba?kan Vekili Burcu Akdar? takdim etti.


What's Your Reaction?

Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Nefret Nefret
0
Nefret
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Geyik Geyik
0
Geyik

0 Comments