Microsoft, bu y?l?n ilk çeyre?indeki finansal gelirlerini aç?klad?. En çok merak edilen konu ise Windows 8’in Microsoft’a olan getirisinin ne olaca??.

Dünyan?n yaz?l?m devi Microsoft, 2012’nin ilk çeyre?inde, 17.41 milyar dolarl?k geliri oldu?unu aç?klad?. ?irketin bu rakam içerisinde kar? ise 5.11 milyar dolar. Geçen y?l?n ilk çeyre?inde bu rakam 5.23 milyar dolard?.


0 Yorumlar