Nokia World 2013

Yak?n zaman içerisinde yeni ürünlerini tan?taca??n? aç?klayan Nokia’daki sessizlik bozuldu ve etkinli?in nerede yap?laca??n?n haberi geldi. Gelen bilgilere göre Nokia World 2013, Birle?ik Arap Emirlikleri’nin en büyük ve ba?kenti olan Abu Dabi’de yap?lacak. Ayr?ca oraya gidemeyecek olan bizler için sevindiren ba?ka bir ayr?nt? var; gösteri canl? olarak da yay?mlanacak.

BAE yerel saatiyle 11.00’de ba?layacak Nokia World 2013, Türkiye saati ile 1 saat önce, sabah 10.00’da start verecek. Etkinlik, Nokia Conversation Blog üzerinden canl? olarak izleyicilere ula?t?r?lacak.

Etkinli?in bitiminden sonra, daha fazla ayr?nt? içeren ikinci bir yay?n?n gerçekle?ece?i bilgisi de Nokia taraf?ndan payla??ld?. Bu yay?n ise do?u saati ile 4 pm ile 6 pm aras?nda gerçekle?ecek.

Nokia’n?n Özel Aksesuar? Geliyor

Nokia World 2013’te tan?t?lmas? beklenen ürünler aras?nda 6 inç ekranl? Lumia 1520 phablet, Windows RT tabanl? ve 10.1 inç ekran büyüklü?üne sahip Lumia 2520 tablet, “Batman” kod adl? Lumia 1320 ak?ll? telefon ve çe?itli aksesuarlar?n yer al?yor.


0 Yorumlar