src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/panasonic_4k_tablet.jpg” alt=”panasonic_4k_tablet” width=”468″ height=”311″ class=”alignnone size-full wp-image-3955″ />

?lk olarak bu senenin Ocak ay?nda Los Angeles’ta düzenlenen CES 2013 Fuar?’nda tan?t?lm?? olan Panasonic’in 20 inçlik dev, 4K görüntü kalitesi sa?layan tableti uzun bir aradan sonra IFA 2013’te de görüldü. Henüz tablet hakk?nda neredeyse hiçbir bilgiye sahip de?iliz, sadece ekran?n?n boyutu ve görüntü kalitesi biliniyor. IFA 2013’e kat?l?m gösteren uzak Do?ulu geli?tirici Panasonic fuar ba?lamadan önce Berlin’de bir bas?n toplant?s? düzenledi ve bu tabletin çok yak?n bir zamanda Avrupa’da sat??a sunulaca??na dair söz verdi. Daha önce tabletin prototipi Panasonic taraf?ndan resmi olarak bizlere gösterilmi?ti; yukar?da da o foto?raf? görebilirsiniz. Ayn? tasar?m ile bizlerle bulu?turulmas? bekleniyor.

3840×2560 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunacak olan yeni 20 inçlik Panasonic tablet 230 ppi (pixel per inch) özelli?iyle birlikte görüntülerde daha fazla detay sunabilecek. IPS LED ayd?nlatmal? bir sistemle birlikte bizlerle bulu?turulacak olan yeni nesil üst segment tablet 15:10 en – boy oran?na sahip. Gelen bilgilere göre tablet A3 tipindeki görselleri tam boyutuyla gösterebilecek. Her ne kadar Panasonic tabletin yak?n zamanda sat??a sunulaca??n? söylese de 2014’ten önce gelecek olmas? ihtimali üzerinde pek de durulmuyor; her halükarda 2014’ü bekleyece?iz gibi. Fiyat? da fazla pahal? olursa ?a??rmamak laz?m.


0 Yorumlar