Panasonic Türkiye Mobil Telefonlar Kategori Müdürü U?ur Ça?lar, Panasonic’in Türkiye ve dünyada ak?ll? telefon piyasas? ba?ta olmak üzere elektronik ürün dünyas?na ne gibi planlar? oldu?unu ntvmsnbc.com’a anlatt?.

Panasonic’i küresel ak?ll? telefon piyasas?na çeken ne oldu? A??r? rekabet ortam?n?n verdi?i f?rsatlardan yararlanmak m?, yoksa do?rudan sahip oldu?u büyük pay? rakiplerine kapt?ran Nokia’dan bir pay kapmak m??

Panasonic olarak mobil telefon döneminin ba?lad??? ilk günden bu yana bu alandaki çal??malar?m?z? sürdürüyoruz. Bizi özellikle ak?ll? telefon pazar?na çeken neden ise pazar?n h?zla büyüyen, son derece dinamik bir pazar olmas?d?r

NTV


0 Yorumlar