src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/panasonic_4k_tablet-300×240.jpg” alt=”” title=”panasonic_4k_tablet” width=”300″ height=”240″ class=”alignnone size-medium wp-image-2048″ />

Panasonic aylar öncesinden aç?klad??? 2013’ün en büyük kozunun prototipini CES 2013’te tüm dünyaya tan?tt?. 4K görüntü kalitesi üzerinde çal??t???n? önceden belirten firmadan biz televizyon beklerken onlar Windows 8 i?letim sistemli bir tableti bizlere gösterdi. Ultra HD görüntü kalitesi sa?layan bu tabletin ?u anda e?i benzeri bulunmuyor.

20 inç ekran boyutuna sahip olan 4K Ultra HD monitörlü Panasonic tabletlerin çözünürlü?ü de 3840 × 2160. ?u an için sadece prototip a?amas?nda bulunan tabletin 2013’ün son aylar?na do?ru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu her ?eyin fiyatlar?n?n dü?tü?ü dönemde ç?k?? yapmas? asl?nda tüketiciler için çok daha iyi olurdu. Bir di?er ihtimal de ürünün tam halinin CES 2014’te tan?t?lmas?.


0 Yorumlar