src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/paypal_mobil.jpg” alt=”paypal_mobil” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3977″ />

Uluslararas? internet üzerinden en büyük ödeme yöntemi olarak kullan?lan Paypal mobil uygulamas?n? güncelledi. Web sitesi üzerinde bar?nd?rd??? ço?u özelli?i mobil uygulamayla birlikte de bizlere sunmakta olan Paypal art?k bir i?lem için bilgisayar ba??na oturmaktan bizi kurtaracak gibi gözüküyor. Yeni paypal android ve iOS uygulamas? hesap kontrolü, para gönderme ve para alma gibi kült i?lemleri kolayl?kla yap?yoruz. Ayr?ca hesab?n?z?n tüm detaylar?n? kolay bir arayüzü kullan?m? ile görebilir internet üzerinden yap?lan di?er i?lemleri buradan da yapabilirsiniz. Daha önce Türkiye için kullan?ma aç?lmam?? olan uygulamay? ?u anda indirip sorunsuzca kullanabilirsiniz. Uygulama hem iOS hem de Android için geli?tirildi ve hiçbir ücret istemiyor indirmek için.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan PayPal Turkiye Direktörü K?vanç Onan, uygulamalar?n?n geride b?rakt???m?z üç ay içerisinde Android, Blackberry, iOS, Symbian ve Windows i?letim sistemlerinde 29 milyondan fazla kez indirildi?ini ve sadece bu say?n?n bile uygulaman?n ne kadar s?k kullan?ld???n? ortaya koydu?unu dile getirirken uygulamalar?n?n 125’ten fazla ülkede kullan?ld???n? ve son olarak Türkiye’de de kullan?ma sunduklar?n? ifade etti. Siz de uygulamay? Google PlayStore ve AppStore üzerinden ?u anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama tablet cihazlar üzerinde de çal???yor.


0 Yorumlar