Philips müzik bombalar?, Philips, el bombas?n? and?ran tasar?m?yla dikkat çeken SBT30 isimli hoparlörünü Türkiye’de sat??a sundu. Bluetooth sayesinde mobil cihazlarla ba?lant? kuran hoparlör, bünyesinde bar?nd?rd??? ?arj edilebilir pil ile 8 saate kadar kullan?m imkan? sunuyor. Kemere veya çantaya klips yard?m?yla kolayca tak?labilen hoparlör, minik boyutlar?na ra?men yüksek ses verebilme özelli?ine sahip.

Philips SBT30 Dahili ?arj edilebilir pilini micro-USB ile ?arj edebilece?iniz hoparlörde 3,5 mm kulakl?k giri?i de mevcut. 67 x 82 x 65 mm boyut ölçülerindeki ve 138 gram a??rl???ndaki hoparlör, sahip oldu?u dahili mikrofon sayesinde eller serbest telefon görü?mesi yapabilmenize imkan tan?yor. 2 Watt’l?k ç?k?? gücü bulunan ve siyah, pembe, mavi renk seçenekleri ile gelen hoparlörün Türkiye’deki sat?? fiyat? 109,90 TL.


0 Yorumlar