Dünyan?n en popüler sabit disk üreticilerinden Seagate, 3.5″lik sabit disklerde bir inçkareye bir TB bilgi s??d?rmay? ba?ard?.

Dünyan?n en önde gelen sabit disk üreticilerinden Seagate, yeni teknolojiler üretme konusunda da oldukça cömert davranmaya devam ediyor.
Son olarak ürettikleri 3.5″lik sabit diskleri küçülterek, kapasitelerini neredeyse 20 kat?na ç?karmay? hedefliyorlar.

Bunu da normal sabit disklerde bir inçkare alana 1 trilyon bitlik veriyi s??d?rmay? ba?ararak yapmay? hedefliyorlar. Günümüzde 3.5″lik sabit diskler, 1 inçkare alana ancak 620 milyar bit s??d?rabiliyorlar. Seagate yapt??? tan?t?mda, bir inçkareye bir trilyon biti s??d?rmay? ba?ard?klar?n? ve bunu prati?e döktükleri anda 3.5″ten daha ufak ama neredeyse 20 kata kadar daha fazla kapasiteye sahip sabit diskler üretmeye ba?layacaklar?n? bildirdi.


0 Yorumlar