Sony PS Vita TV

Bu aralar yeni ürünlerini bizlerle bulu?turmaya ba?layan Sony’den yeni bir ürün daha geldi: Sony PS Vita TV. PS Vita’y? yenileyerek bu cihaz? bizle bulu?turmu? olan Japon geli?tirici Sony bu cihaz?yla birlikte internet üzerinden multimedya içerikleri oynatabilmemize imkan tan?yor. PSP ve PS Vita oyunlar?n? bu cihazla birlikte televizyon üzerinden oynayabilece?iz. Sony PS Vita TV’nin özelliklerine bakt???m?zda Apple TV ile benzetmemiz gayet do?al. Benzer özellikleri ta??makta olan iki cihaz da en üst segmentte yer al?yor oyuncular ve TV tutkunlar? için. 6×10 cm boyutlar?na sahip olan Sony PS Vita TV sat?l?rken yan?nda bir tane DualShock Pro 3’ü de ücretsiz olarak verecek.

Hulu, Sony Music ve Video Unlimited gibi servislerin de kolay arayüzüyle kullan?m?n? bizlere sunacak olan Sony PS Vita TV ile birlikte PlayStation 4’ümüzü televizyona uzaktan ba?lant? özelli?iyle birlikte ba?layabilece?iz. HDMI ç?k???na sahip olan yeni nesil konsolumuz USB 3.0 ve PS Vita Kart portlar?n? da üzerinde bar?nd?r?yor. 8 GB harici haf?za kart? ile birlikte sat??a sunulacak olan Sony PS Vita TV fiyat? 150 dolar. 14 Eylül’de sat??a sunulacak olan cihaz?n ülkemize ne zaman gelece?i hakk?nda bir bilgi verilmi?. ??te bu da Sony PS Vita TV tan?t?m fragman?.


0 Yorumlar