Trendyol.com uygulamas?, ile en kaç?r?lmayacak f?rsatlar cebinizde,mobile özel avantajlarda cabas?,

Ba?ar?l? arayüzü ve grafik tasar?m?yla iPhone ya da iPad üzerinden trendyol.com f?rsatlar?n? kolayl?kla görüntüleyebilir, istedi?iniz ürünü h?zl?ca sat?n alabilirsiniz. Mobil cihaz?n?z arac?l???yla tan?mlayaca??n?z kredi kart?n?z? mobil cihazda sakl? tutabilir ve sonraki al??veri?lerinizde ödeme i?lemini h?zl? ve kolay bir ?ekilde gerçekle?tirebilirsiniz.

bu uygulama sayesinde ertesi gün yay?nlanacak özel f?rsatlar hakk?nda bir gece önce saat 21:00’den itibaren bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ki?isel hesab?n?z? da görüntülemenizi sa?layan uygulama, bu sayede üyelik bilgilerinizden sipari?lerinize kadar çok geni? bir alanda görüntüleme ve düzenleme olana?? sa?l?yor. Sahip oldu?unuz hediye çeklerinizi trendyol.com uygulamas? ile görüntüleyebilir ve mobil cihaz üzerinden yapaca??n?z al??veri?lerinizde kullanabilirsiniz.

Trendyol Mobil uygulamas?n? indir


0 Yorumlar