src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/twitter_ben_butonu-300×140.jpg” alt=”” title=”twitter_ben_butonu” width=”300″ height=”140″ class=”alignnone size-medium wp-image-1155″ />

Twitter çok sade olan tasar?m?n? yeni bir özellik daha ekledi. Bu yeni özellik sayesinde oraya t?klad???n?z anda kendi profilinize gideceksiniz. Daha önce profilinizi açmak için iki i?lem yapmak gerekiyordu. San?r?z gelen ?ikayetlerden dolay? böyle bir ?ey yapt?lar.

Yeni butonumuzun ad? “ben”. Ben adl? butonun üzerine bas?nca kendi profilimize ula?abiliyoruz. Bir di?er gelen özellik ise widget sistemi. Art?k üst ve alt menüyü istedi?iniz gibi düzenleyebiliri, istedi?iniz linki ve bölümü ekleyebilirsiniz. Böylece twitter daha pratik bir hal alm?? olurken geçti?imiz haftalarda da Facebook dü?en hisselerini art?rmak için mesaj sistemini de?i?tirmi?ti ve onlar da iyi tepkiler alm??t?. ?ki devin k?yas?ya mücadelesi devam ediyor.


0 Yorumlar