Windows 8’in 26 Ekim’de ç?kaca?? kesinle?tikten sonra ücretlendirme sistemi de belli olmaya ba?lad?.

Windows Store üzerinden yay?nlanacak olan uygulamalar?n, ne k?staslarla sat??a sunulaca?? Windows’un resmi blogundan aç?kland?.

Kullan?c?lar, ma?azadan 1.49$ ve 999.99$ aras? ücretlendirilen uygulamalar? sat?n alabilecek. Ayr?ca sadece dolar olarak de?il, ma?azan?n destekledi?i tüm para birimleriyle de sat??a sunulacak.

200$’? geçen sat?mlarda ise, para ancak 30 gün sonra geli?tiricinin eline geçebilecek. Microsoft’un ücret payla??m? endüstri standard? olan yüzde 70 geli?tirici, yüzde 30 ma?aza ?eklinde olan sistem, bir ürünün 25.000$ baraj?n? geçmesi halinde, Microsoft’un pay?n? yüzde 20’ye indirecek.

Uygulamalar?n daha fazla sat?labilmesi için de dene-sat?n al sistemi hayata geçirilecek. Bu sistemle daha fazla uygulama sat?m? hedefleniyor. Bu oranda yakla??k 5 kat! Ayr?ca trial-version sistemi de uygulanacak. Bu sistemle kullan?c?lar belirli bir süre ücretsiz kulland?klar? uygulamay?, süresi dolduktan sonra sadece ücretini ödeyebildikten sonra kullanabilecek.

Ma?azada ayr?ca uygulama içi ödeme sistemi de bulunuyor. Uygulama içerisinde sanal e?yalara ihtiyaç duyanlar Microsoft hesab?yla bunlar? kolayca sat?n alabilecek.


0 Yorumlar