src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/03/xiaomi.jpg” alt=”xiaomi” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6479″ />

Son iki senedir üretti?i telefonlarla birlikte dünyan?n sayg? gören geli?tiricileri aras?na girmeyi ba?aran, ard?ndan da Çin’in en çok telefonunu üreten isim olan Xiaomi ?imdi de ak?ll? saat pazar?na girmeye ba?l?yor. Son olarak Apple’?n da giri? yapm?? oldu?u bu pazarda neredeyse di?er tüm ak?ll? telefon üreticileri yer al?yor. Bir internet sitesinde ç?kan habere göre Xiaomi bu kulvar için de çok titiz bir ?ekilde çal???yor. San?r?z onlar için Çin pazar?n? ele geçirmek bile yeterli olacakt?r.

Çinli üreticinin ilk ak?ll? saati iddia edilene göre dairesel bir ekran ile bizleri selamlayacak. F?rçalanm?? metal kasaya sahip olaca?? belirtilen ak?ll? saatin kadran?n?n da daha büyük olmas? bekleniyor. Ayr?ca Xiaomi’nin ilk ak?ll? saatinde nab?z ölçmek için sensörler yer alacak. Xiaomi fark?n? ise nab?z dalgalar? ile kimlik belirleyerek gösterecek. Elbette bunun sadece bir iddia oldu?unu tekrar hat?rlatal?m. Söz konusu cihaz Xiaomi olunca uygun fiyatl? olmas? da kaç?n?lmaz desek yan?l?yor olmay?z. Zira söylentilerde bu yönde. Firman?n Mi Band 2 üzerinde çal??t??? da gelen bilgiler aras?nda yer al?yor.


0 Yorumlar