Xiaomi MiTV 2

Geride b?rakt???m?z senenin ak?ll? telefon sektöründe en büyük yükseli?ini gerçekle?tiren ve bunla birlikte dünya telefon üreticileri klasman?nda dördüncü s?raya kadar yükselmeyi ba?aran, Çin’de Samsung’un önüne geçerek birinci s?raya oturan Xiaomi, bu segmentin ard?ndan tablet ve televizyon dal?nda da üretimlerine ba?lam??t?. Geçti?imiz sene tan?t?lan Xiaomi MiTV’nin ard?ndan ?imdi de Xiaomi MiTV 2 tan?t?ld?. Bu televizyon bir öncekine oranla neredeyse yar? yar?ya daha ucuz ve özellikleri bir önceki modelden daha iyi.

Uygun fiyat, yenilenen tasar?m ve küçük ekran ile yenilendi
Xiaomi bugün ise, gerçekle?tirdi?i yeni etkinlikte daha uygun fiyatl? MiTV 2 modelini tan?tt?. Yenilenen tasar?m, 40 inç daha küçük ekran ve Full HD ile daha dü?ük çözünürlük sunan televizyonun içerisindeki donan?mda da, MiTV 2 modeline k?yasla çe?itli özellik k?s?tlamalar? yap?lm??. Sharp’?n 40 inç boyutta Full HD ekran?, yine 4 çekirdekli 1.45 Ghz h?zda çal??an i?lemci ve 8 GB dahili depolama ile gelen televizyonun RAM’i, 1.5 GB’a dü?ürülmü?.

Oyun ve uygulama merkezi
Ayr?ca yine Xiaomi’nin özel Android tabanl? MiUi i?letim sistemiyle gelen televizyonda, Android cihazlardaki oyunlar? ve uygulamalar? kullanabilmek mümkün olurken, büyük boyuttaki ekran ile bu deneyim çok farkl? bir boyut kazan?yor. ?u anda yakla??k 320 Dolar fiyat etiketi ile ?at??a sunulacak televizyon, 4K ekranl? MiTV 2 modeline k?yasla çok daha uygun fiyatl?. Sat??lar? çok yak?nda Çin’de ba?layacak Full HD ekranl? MiTV 2 modelinin, Çin d???nda sat?l?p sat?lmayaca??na yönelik bilgi payla??lmad?.


0 Yorumlar