2017 Yılında Tanıtılacak En Çarpıcı Telefonlar

Günümüzde ak?ll? telefonlar?n geli?im süreci çok h?zl? bir ?ekilde ilerleyeme devam ediyor. Tüketiciler bu sayede her sene yepyeni ak?ll? telefon teknolojilerine sahip olma ?ans? yakal?yor. Piyasaya sürülecek olan yeni ak?ll? telefonlar?n tan?t?m? daha yap?lmadan, bilgileri yava? yava? kullan?c?lara iletilmeye ba?lan?yor. Kullan?c?lar da yepyeni özellikleriyle piyasaya sürülecek olan ak?ll? telefonlar? sab?rs?zl?kla beklemeye ba?l?yor. ?imdiye kadar LG G6, Samsung’un Galaxy S8 modelleri, Xiaomi Mi 6 ve Huawei P10 gibi oldukça etkileyici modellere ve özelliklere sahip olan ak?ll? telefonlara ?ahit olduk.

En Heyecan Verici Modeller

Nokia 2017 y?l?na ak?ll? telefon modelleriyle geri dönmeye ba?lad?. Özellikle Nokia 6 büyük ilgi gördü. Nokia’n?n Android i?letim sistemine sahip olan Nokia P1 yani Nokia 8 suya dayan?kl?, 5,5 inç ekrana sahip, IP68 dereceli ve 2560 x 1440 piksel çözünürlü?e sahip olarak birinci s?n?f bir kaliteyle geliyor.

Amiral gemisi olarak adland?r?lan bu modelin ilerleyen dönemlerde tan?t?lmas? bekleniyor. Yap? kalitesi son derece yüksek olan Nokia P1 8 donan?m?n?n içinde Qualcomm Snapdragon 835 oldu?una dair söylentiler de mevcut. Fakat Snapdragon 821 i?lemci de kullan?labilir.

 


0 Yorumlar