src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/8-ve-10.1-inç-Galaxy-Tab-3-300×198.jpg” alt=”8 ve 10.1 inç Galaxy Tab 3″ width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-3184″ />

Geçti?imiz ay içinde 7 inçlik ekrana sahip olan Galaxy Tab 3’ü bizlere sunan Samsung bu sefer de 8 ve 10.1 inçlik cihazlarla tablet serisini güçlendirdi. Tabletin 7 inçlik modeli beklentileri fazlas?yla kar??larken bu dönemden sonra kullan?c?larda daha büyük ekranl? tabletlerin beklentisi olu?mu?tu ki biz de bunu sizlere do?rulam??t?k. 8 ve 10.1 inçlik tabletlerinin tan?t?m?n? geride b?rakt???m?z gün yapan Samsung teknik özellikle konusunda iyile?tirmelere de gitmi?. 8 inçlik Samsung Galaxy Tab 3 1280×800 çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sa?larken ayn? zamanda 1.5 GHz gücünde performans sa?layan çift çekirdekli bir i?lemciye sahip; ve bunu da 1.5 GB Ram destekliyor.

10.1 inç Galaxy Tab 3’e bakt???m?zda görüntü kalitesinin biraz daha dü?tü?ünü görüyoruz, 8 inçte olan inç ba??na 189 piksel say?s? 10.1 inçlik modelde 149’a dü?üyor. 8 inçlik modelde arka yüzdeki kamera 5 Megapiksel olurken 10.1 inçte bu oran 3’e dü?üyor, ancak ikisinin de ön yüz kameras? 1.2 megapiksel. 1.6 GHz çift çekirdekli bir i?lemci ile çal??makta olan 10.1 inç Galaxy Tab 3 fiyat? ve 8 inç Galaxy Tab 3 fiyat? aç?klanm?? de?il, bu aydan itibaren iki tabletin de dünyayla birlikte ülkemizde de sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar