src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/araig-300×182.jpg” alt=”araig” width=”300″ height=”182″ class=”alignnone size-medium wp-image-3187″ />

Teknoloji ve oyun konusunda ba??? toplama platformu olan Kickstarter’da yeni bir projenin start? daha verildi ve bunla birlikte tüm oyun oynama al??kanl?klar?m?z tamamen de?i?ebilir. ARAIG ad? verilen bu teknoloji tüm vücudu titretmeye yarayacak, ?imdi biraz saçma gözüküyor ama aç?klayal?m. Oyun konsollar?nda ya da bilgisayarlarda joystickle oynad???m?z zaman direkten dönen toplar ya da yap?lan kazalarda joystick’in titredi?inai ve bu i?lemin oyuncuyu oyuna daha fazla soktu?unu biliyoruz. ??te ARAIG de bu gibi pozisyonlarda sadece kolun de?il de tüm vücudun titremesini sa?layacak.

“As Real As It Gets”in k?salt?m? bir isme sahip olan sistem giyilerek kullan?lacak ve sadece titre?im de?il ses dalgalar? da yollayacak. Böylece ses kula?a konsolunkinden daha önce gelecek ve daha iyi bir deneyim ya?att?racak. ARAIG teknolojisinin hayat bulmas? için 900 bin dolar toplanmas? hedefleniyor, ve bunun için 26 günlük süreleri bulunmakta. E?er gerek para toplan?rsa 2014 y?l?n?n son ay?nda teknoloji kullan?c?lara sat??a sunulacak. Tabi ücret toplanmas? dahilinde önümüzdeki süreçte sisteme daha farkl? özellikler gelebilme ihtimali de var.


0 Yorumlar