src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/acer_aspire_7.jpg” alt=”acer_aspire_7″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3681″ />

Geçti?imiz aylarda yeni bir bilgisayar?, cihaz? daha sat??a sunan Acer belki de tarihi boyunca en çok ses getireni bizlere sundu. Acer Aspire R7 hem yazma hem de dokunma ad?na mükemmel i?ler ç?kart?rken 15.6 inçlik devasa bir ekrana sahip. Sundu?u Full HD görüntü kalitesiyle 1920×1080 piksel çözünürlü?ünde görüntüyü en iyi ?ekilde ekrana yans?tan Acer Aspire R7 Intel i5 i?lemciye sahip. Bilgisayar?n en çok be?enilen özelliklerinden birisi de 12 GB RAM’e sahip olmas?. Gel gelelim ?imdi en iyi özelli?ine. 1 TB HDD kapasitesi bar?nd?ran Acer Aspire R7 256 GB da SSD deste?i sunuyor; tüm bu üstün özellikler birle?ince mükemmel bir performans sizleri bekliyor.

Acer Aspire R7’yi dört farkl? modda kullanabilirsiniz. Bunlar destek modu, dizüstü modu, görüntüleme modu ve pad modu. Hepsi için mükemmel bir tasar?ma sahip olan bilgisayar?n konfor ve rahat kullan?m konusunda hiçbir sorun ç?karmayaca?? kesin. 2013 Red Dot Ürün Tasar?m Ödülü’nü almay? ba?aran Acer Aspire R7 fiyat? 2 bin 799 TL. Ülkemizde sat??a sunulan di?er bilgisayarlarla fiyat ve özellik kar??la?t?rmas? yaparsak oldukça uygun fiyata sahip oldu?unu söyleyebiliriz. Acer Aspire R7 hakk?nda aç?klamalar yapan Acer Pazarlama Direktörü Michael Birkin tüketicilerine s?n?rs?z bir kullan?m? ya?atmay? hedeflediklerini dile getirmi?ti.


0 Yorumlar