src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/Acer-Liquid-E2-300×180.jpg” alt=”” title=”Acer Liquid E2″ width=”300″ height=”180″ class=”alignnone size-medium wp-image-2814″ />

Bir ay önce düzenlenen MWC 2013 etkinli?inin ard?ndan hiçbir aç?klama gerçekle?tirmeyen Acer bizleri yeni ak?ll? telefonuyla bulu?turdu. Üst segmentte yer alan özellikleriyle gayet kullan??l? olan ve iyi bir ??k tasar?mla kar??m?za ç?kan yeni modelin ad? Acer Liquid E2. En son telefonunu 2 ay önce piyasaya sürmü? olan Acer’?n bu sektörde biraz daha ak?ll? ve kendinden emin ad?mlar atmaya ba?lad???n? ve bunun kar??l???n? ald???n? aç?klanan istatistiklerden gördü?ümüzü söyleyebiliriz. ??te yeni duyurulan Acer Liquid E2 özellikleri.

Acer Liquid E2, dört çekirdekli 1.2 GHz gücünde çal??an bir i?lemciye sahip. 4.5 inç qHD IPS ekrana sahip olan telefonun hangi çözünürlükte görüntü kalitesi sa?layaca?? ise belirtilmi? de?il. Sadece 140 gram a??rl???nda olan telefon 2000 mAh’l?k bataryas?yla uzun ömürlü kullan?m sa?larken 4 GB dahili haf?zaya ve 1 GB da Ram’e sahip. Telefonun en dü?ük yan?n?n dahili haf?zas? oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. Arka yüzünde fla?l? 8 MP kamera bulunduran telefonun ön yüzünde 2 MP’lik var ki normal bir telefona göre çok büyük bir de?er. Acer Liquid E2 fiyat? 229 euro olarak belirlendi. Türkiye’ye gelip gelmeyece?i konusuna ?u ana kadar de?inilmedi.


0 Yorumlar