src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/lg-300×154.jpg” alt=”” title=”lg” width=”300″ height=”154″ class=”alignnone size-medium wp-image-2817″ />

Do?u Asya’n?n en büyük iki teknoloji üreticisi olan Samsung ve LG, OLED teknolojisinde kendi aralar?nda olan yar??? hala sürdürmekteler. ?irketlerin ikisi de birer Kore ismi, aç?kças? dünyadaki yar??a bakarsak Samsung’un daha önde oldu?unu söyleyebiliriz ama LG televizyon konusunda Samsung’dan biraz daha profesyonel kal?yor gibi; Samsung’un elinde Smart TV olsa da. Geçti?imiz aylarda 55 inç OLED TV’sini tüm dünyaya tan?tm??t? LG, ?imdi de sat??a sunuyor. 55 inç büyüklü?ünde ekrana sahip olan televizyonun fiyat? ise beklendi?i gibi dudaklar? uçurtuyor.

4.3 mm derinli?e sahip olan ekran?yla 17 kilograml?k a??rl??? ile evlerimizdeki yerini alacak olan LG 55 inç OLED TV fiyat? tam 13 bin 500 dolar. Televizyon rahat hasar almas?n diye tüm d?? kaplamas? karbon ile yap?lm??, tabi 13 bin 500 dolar kolay toplanm?yor. 55EA9800 kod ad?yla televizyonu sat??a sunacak olan LG’nin ürünü dünyayla ayn? anda ülkemize de sunmas? bekleniyor, gelen bilgilerde yer alan yaz?lara göre bin 400 farkl? yerde birden sat??a sunulacak. Bakal?m LG’nin bu yeni fantastik ürünü a??r? pahal? fiyat?na ra?men beklenen sat?? de?erlerine ula?abilecek mi?


0 Yorumlar