Acer TravelMate X313

Dizüstü bilgisayar sektörünün lider geli?tiricilerinden olan Acer’dan birkaç yeni model daha geldi, bu yaz?m?zda sizlere Acer X313’ü tan?taca??z. 11.6’inçlik döndürülebilir ekrana sahip olan ve hem ofis i?leri hem de oyuncular için fazla uygun olan Acer TravelMate X313 fazlas?yla yeterli teknik özelliklere sahip. Geni?leme özelli?ine de sahip olan yeni nesil dizüstü bilgisayar bu sayede masaüstü bilgisayar modunda da kullan?labiliyor.

Sekiz saate kadar pil ömrü, 3. nesil güç tasarruflu Intel® Core™ i5 ULV i?lemci, Windows 8 Pro ve Acer Instant On ve Instant Connect tözellikleriyle birlikte Acer X313, kullan?c?lar?n?n en karma??k görevleri bile tamamlayabilmeleri için en son teknolojilerle donat?ld?.

Acer’?n dokunmatik araçlar? aras?nda; kullan?c?lar?n foto?raflar?n?n üzerinde çizim yapabilmeleri için MemoryBinder, Acer kalem ile imajlar? yakalayabilmeleri için ScreenGrasp, imaj ve fikirleri toplayabilmeleri için Scrapboard ve kalem yerine parmaklar?n? kulland?klar? zaman ekrandaki en küçük ö?eleri bile seçebilmelerine yard?mc? olan AccuFinger gibi uygulamalar bulunuyor.

Çiziklere daha dayan?kl? bir ekran için Acer Topaz Glass ve f?rçalanm?? alüminyum gövde ile üretilen Acer X313 güçlü ve sa?lam bir tasar?ma sahiptir. Kullan?c?lara en güvenilir hepsi bir arada çözümü sunabilmek için Acer X313’e ayr?ca s?cakl?k, akustik gürültü, titre?im, ?ok, serbest dü?ü? ve bas?nç testleri uygulanm??t?r.

Acer X313 önemli bilgilerin güvenli?ini garanti etmek için yüz tan?ma yaz?l?m? ve Intel h?rs?zl?k önleme teknolojisi gibi en iyi güvenlik yaz?l?mlar?n? da bar?nd?r?yor.

Acer TravelMate serisinin di?er ürünleri:


TravelMate P6 – Mükemmel i? orta??n?z

Acer TravelMate P6 serisi dizüstü bilgisayarlar Intel® vPro i?lemciler, kat? güvenlik, uzaktan yönetilebilirlik, tam ba?lanabilirlik ve uzun bir pil ömrü sunar. Esnek kasa tasar?mlar? ayn? zamanda bu seriyi ?irketler için mükemmel bir i? orta?? haline getiren üstün güvenilirli?i garanti eder.

TravelMate P4 – Küçük ve orta ölçekli i?letmeler için tam güvenilirlik


Acer TravelMate P4 serisi a??r i? yüklerinin alt?ndan kalkmak için mükemmel performans, etkileyici dayan?kl?l?k ve sa?lam güvenlik arayan küçük ve orta ölçekli i?letmeler veya kurumsal kullan?c?lar için ideal bir seçimdir. Full HD seçene?iyle birlikte 15.6’’ (TravelMate P455) bir ekrana ve kullan?c?lar?n daha fazla verimlilik için 3 ekrana daha ba?lanabilmesini sa?layan en son Intel® HD Grafik donan?m?na sahip olan P4 serisi verimli ve güvenilirdir.

TravelMate P2 – Verimli ve güvenilir çevre dostu bilgisayar


Acer TravelMate P2 serisi güvenilir ve verimli bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli i?letmeler ile ev ofis kullan?c?lar? için tasarlanm??t?r. ?ki farkl? ekran boyutuna – 15.6” (TravelMate P255) ve 14” (TravelMate P245) sahip olarak temin edilebilir.

Fiyatland?rma ve Temin Edilebilirlik


Acer TravelMate serileri ?irketlerin ihtiyaç duyduklar? konfigürasyona göre proje bazl? olarak sat??a sunulur.

Avrupa, Orta Do?u ve Afrika’da tavsiye edilen sat?? fiyatlar?:

X313, 999€ ‘dan ba?layan fiyatlar ile temin edilebilir.

TravelMate P645 serisi 1.149€’dan ba?layan fiyatlarla temin edilebilir.

TravelMate P455 serisi 699€ ‘dan ba?layan fiyatlarla temin edilebilir.

TravelMate P255 serisi 549€’dan ba?layan fiyatlarla temin edilebilir.


0 Yorumlar