src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/air_t?es_air_5656.jpg” alt=”” title=”airties_air_5656″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1474″ />

Türkiye bu aralar teknoloji ve internet alan?nda büyük ad?mlar atma al??kanl???n? oldukça kazand?. AirTies, yeni piyasaya sürdü?ü ADSL modeli ile kullan?c?lara eskilere oranla çok daha h?zl? internet imkan? sunuyor. Ayr?ca bugünlerde modemi alanlara bluetooth kulakl?k da hediye ediliyor.

Asl?nda piyasaya sürülen yeni model bir ADSL. Daha önce COM portlar? üzerinden gerçekle?en internet ba?lant?lar?n? birkaç sene önce yerini ADSL’e b?rakm??t? ve ?imdi de s?ra VDSL’lere geldi. Yurtd???nda belli ba?l? ülkelerde yayg?n olarak kullan?m?na ba?lanan VDSL’ler yava? yava? ülkemizde de sat?lmaya ba?lan?yor ve internet h?z? kendileri için önemli olan kullan?c?lar oldukça yo?un ilgi gösteriyor. Air 5650 modemi ile 300 megabite h?za kadar internet keyfi ya?ayabileceksiniz.


0 Yorumlar