src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_8_akilli_pc-300×212.jpg” alt=”” title=”windows_8_akilli_pc” width=”300″ height=”212″ class=”alignnone size-medium wp-image-1477″ />

Birkaç önceki yaz?m?zda da belirtmi?tik, Windows 8 tüm bilgisayar sektörünü büyük oranda etkileyecek diye ve bu haberimiz de bizleri tekrar do?ruluyor. Windows 8 i?letim sisteminde çal??acak olan özel ak?ll? bilgisayarlar üretilmeye ba?lan?yor. Bu bilgisayarlar? ise Samsung üretecek.

Geçti?imiz gün aç?klamalarda bulunan Samsung, Windows 8 için ak?ll? pcler üretece?ini aç?klad?. Bu bilgisayar?n markas? Samsung ATIV olacak. Bu bilgisayar?n yan?nda daha fazla i?levsel özelli?i bulunan bir model daha piyasaya sürülecek. Samsung ATIV Smart PC 11.6 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bilgisayar?n teknik özellikleri hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi verilmezken Türkiye’de ne zaman sat??a sunulaca?? da henüz belli de?il.


0 Yorumlar