Ak?ll? Depo

Bulut servisleri art?k kullan?c?lar taraf?ndan en çok tercih edilen depolama sistemlerinden biri olurken bu teknolojiye yat?r?m Türk firmalar? taraf?ndan da devam ediyor. ?imdi bunlar?n aras?na Turkcell de eklendi ve Ak?ll? Depo ad?n? verdi?i bulut servisini kullan?ma açt?. Bu servis için bir de tan?t?m videosu haz?rlan?rken a?a??dan onu da izleyebilirsiniz.

Bulut servislerine bir yenisi daha eklendi ve Turkcell, Ak?ll? Depo ad?n? alan servisini mü?terilerinin kullan?m?na sundu. Bir uygulama ile gelen servisi ücretsiz olarak ak?ll? telefon ya da tabletine indiren Turkcell mü?terilerinin çektikleri foto?raflar, Ak?ll? Depo’ya otomatik olarak aktar?l?yor ve sonras?nda yeni çekilen her foto?raf, ba?ka hiçbir ?ey yapmalar?na gerek kalmadan Ak?ll? Depo’da saklan?yor.

Sadece foto?raflar de?il, ak?ll? cihazlara indirilen müzikler, dosyalar ve çekilen videolar 3G veya Wi-fi ba?lant?s? oldu?unda da otomatik olarak Ak?ll? Depo’ya aktar?l?yor. Ak?ll? Depo, büyük boyutlu dosyalar da dahil olmak üzere e-posta ve sosyal a?lar üzerinden kolayca payla?ma imkan? da sunuyor.

Ak?ll? Depo’nun özellikleri ile ilgili detaylar? a?a??daki videodan izleyebilirsiniz, bol keyifli seyirler diliyoruz.


0 Yorumlar