LG All-In-One Chrombase PC

LG Electronics, Google Chrome i?letim sistemine sahip olan ilk All-In-One bilgisayar?n tan?t?m?n? yak?n zaman içerisinde yapaca??n? belirtti. Ocak ay?nda Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2014 Fuar?’nda tan?t?lacak olan LG All-In-One Chromebase PC, 21.5 inç geni?li?indeki ekran?yla FULL HD IPS kalitesinde görüntü sunarken, di?er teknik özellikleriyle de tatmin etmeyi ba?ar?yor bizleri.

LG Chromebase all-in-one bilgisayar, basit ama güçlü mimari ve bir tak?m Google uygulamalar? taraf?ndan destekleniyor. Chrome Web Store’da on binlerce uygulamaya eri?im sa?layan ürün ayn? zamanda kullan?c?lar?n e-posta ve dokümanlar?n? yazmalar?na, güncel haber ve e-kitap okumalar?na, foto?raf ve videolarda de?i?iklik yapmalar?na ve e?lenceli oyunlar oynamalar?na olanak tan?yor.

LG Chromebase, tüketicinin Drive, Search, Maps, YouTube veya Google+ gibi Google ürünlerinden maksimum düzeyde avantaj elde etmesini sa?l?yor.

Ak?ll? Full HD IPS

Donan?m? ve minimalistik tasar?m? ile LG Chrombase, Chrome i?letim sisteminin gücünü arkas?na al?yor. Ki?isel ve i? ortam?nda kullan?m için geli?tirilen bilgisayar; yüksek görüntü kalitesi, 178 derecelik görü? aç?s?, 21.5 inçlik Full HD (1920 x 1080) IPS ekran özelli?i dikkat çekiyor.

Dördüncü nesil Intel CPU i?lemci gücü ile gelen LG Chromebase, web uygulamalar?, oyunlar ve grafik i?lemlerini de kolayla?t?r?yor. 1.3 megapiksel webcam’i bulunan ürün 5W gücünde ses sisteme sahip.

Ürünün di?er özellikleri:

– ??lemci: Intel Celeron CPU
– ??letim sistemi: Chrome OS
– Haf?za: 2 GB
– Bellek 16GB iSSD
– Port: HDMI-in, USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1, LAN
– Aksesuar: Klavye, mouse, kablo düzenleyici


0 Yorumlar