src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/akilli_tisort.jpg” alt=”” title=”akilli_tisort” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1431″ />

Bilimin ba?kenti Cern’de geli?tirilen bir ti?ört teknolojiye yeni bir kavram getiriyor. ?talyan bilim adamlar? taraf?ndan üretilen ti?ört sayesinde harici hiçbir alete ihtiyaç duymadan kalp at?? h?z?n?zdan terleme derecenize kadar en ince detaylar? bile ö?renebileceksiniz.

Ti?örtte ?a??rtan di?er bir özellik ise bluetooth özelli?inin de olmas?. Bu özellik sayesinde verilerinizi bozmadan bir bilgisayara ya da cep telefonuna atabiliyorsunuz. Gelen aç?klamalar ti?örtün t?p ad?na daha da geli?tirilece?i yönünde. Söylenenlere göre ti?ört yak?n zamanda öyle bir noktaya gelecekmi? ki doktorlar hastalar?n? kendi odalar?ndan denetleyebileceklermi?.


0 Yorumlar