src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/intel_haswell.jpg” alt=”” title=”intel_haswell” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1427″ />

Intel, Ivy Bridge serisinin yerini alacak yeni bir i?lemci serisinin üretiminde sona do?ru yakla?t?. 2013’ten sonra seri sat???na ba?layacaklar?n? bildirdi?i Haswell i?lemcilerin özellikleri Ivy Bridge ile kar??la?t?r?ld???dna iki kat daha fazla performans sa?l?yor. Ayr?ca daha fazla elektrik tasarrufu da vaatler aras?nda.

Özellikle Ultrabooklar?n gündemde oldu?u bu dönemde masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için de üretilecek olan i?lemcilerin en etkili yan? dizüstü bilgisayarlarda ve ultrabooklarda kullan?m süresinin uzayacak olmas?. Normalde minimum 6 saat aç?k kalabilen ultrabooklar?n etkinlik saati en az 10 saate ç?kacak. Bunu kan?tlayacak olursak Ivy Bridge’in 17 watt, Haswell’in 10 watt kulland???n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar